Integritetspolicy

Denna integritetspolicy beskriver våra policyer och procedurer för insamling samt användning av din information när du använder tjänsten och den informerar dig om dina integritetsrättigheter och hur lagen skyddar dig.

Vi kan använda dina personuppgifter för att tillhandahålla och förbättra vår tjänst. Genom att använda tjänsten samtycker du till insamling och användning av information i enlighet med denna integritetspolicy.

Tolkning och definitioner

Tolkning

Orden som initialbokstaven är versaler har betydelser definierade under följande villkor. Följande definitioner ska ha samma innebörd oavsett oavsett om de förekommer i singular eller i plural.

Definitioner

För ändamålen med denna integritetspolicy:

 • Konto betyder att ett unik konto skapats för att du ska få tillgång till vår tjänst eller delar av vår tjänster.

 • Företag (refererar antingen till "företaget", "Vi", "Oss" eller "vår" i detta avtal) refererar till Kopiecenter AB, Sveavägen, 81, Stockholm 113 50.

 • Cookies är små filer som placeras på din dator, mobil enhet eller någon annan enhet av en webbplats. De innehåller information om din surfning historia.

 • Land refererar till: Sverige

 • Enhetbetyder vilken enhet som helst som kan komma åt tjänsten. Detta kan vara en dator, mobiltelefon eller digital läsplatta.

 • Personlig data är någon information som hänför sig till en identifierad eller identifierbar individ.

 • Tjänst hänvisar till hemsida.

 • Tjänsteleverantör innebär att varje fysisk eller juridisk person som behandlar uppgifterna på uppdrag av företaget. Det hänvisar till tredje part företag eller individer anställda av företaget att underlätta tjänsten, för att tillhandahålla tjänsten på uppdrag av företaget, att utföra tjänster relaterade till tjänsten eller för att hjälpa företaget med att analysera hur tjänsten används.

 • Användningsdata refererar till data som samlas in automatiskt heller genereras via användningen av tjänsten eller från själva tjänstens infrastruktur (till exempel längd på en sidbesök).

 • Hemsida refererar till Kopiecenter AB, nås från www.kopiecenter-bwa.se

 • Du betyder individuell åtkomst till eller använder tjänsten, eller företaget, eller annan juridisk enhet på vars vägnar en sådan individen använder eller använder Service, i förekommande fall.

Insamling och användade av dina personuppgifter

Typer av insamlade data

Personlig information

När ni använder vår tjänst kan vi be dig att förse oss med viss personligt identifierbar information som kan användas för att kontakta eller identifiera dig. Personligt identifierbar information kan innefatta, men är inte begränsad till:

 • Email adress

 • Förnamn och efternamn

 • Telefonnummer

 • Användningsdata

Användningsdata

Användningsdata samlas in automatiskt vid användning tjänsten.

Användningsdata kan innehålla information såsom din enhetens IP adress, webbläsartyp, webbläsarversion, de sidor i vår tjänst du besöker, tiden och datum för ditt besök, tiden som spenderats på dessa sidor, unika enhetsidentifierare och annat diagnostiska data.

När du får åtkomst till tjänsten genom exempelvis en mobil enhet, kan vi automatiskt samla in viss information. Detta inklusive men inte begränsat till, vilken typ av mobil enhet du använder, din mobila enhets unika ID, IP-adressen för din mobila enhet, din mobila drift system, typen av mobil webbläsare Du användning, unika enhetsidentifierare och annat diagnostiska data.

Vi kan också samla in information som din webbläsare skickar varje gång du besöker vår tjänst eller när du får åtkomst till tjänsten av eller genom en mobilenhet.

Spårningsteknik och cookies

Vi kan använda cookies och liknande spårningstekniker för att spåra aktiviteten på tjänst. Spårningstekniker som används är beacons, taggar och skript att samla in och spåra information och för att förbättra och analysera vår Service. Teknikerna vi använder kan vara:

 • Cookies eller webläsar Cookies. En cookie är en liten fil som placeras på din enhet. Du kan instruera din webbläsare att vägra alla cookies eller ange när en cookie skickas. Men om du inte accepterar cookies, kanske inte vissa delar av vår tjänst går att använda. Om du inte har justerat din webbläsarinställning så att den kommer att vägra cookies, kan vår tjänst använda småkakor.

Cookies kan vara "bestående" eller "Session" Småkakor. Bestående kakor stannar kvar på din dator eller mobila enhet när du är offline, medan sessions cookies raderas så snart du stänger din webbläsare.

Vi kan använda både sessions- och beständiga cookies för de syften som anges nedan:

 • Nödvändiga cookies

  Typ: Sessions Cookies

  Administreras av: Oss

  Syfte: Dessa cookies är viktiga för förse dig med tillgängliga tjänster på webbplatsen och för att göra det möjligt för dig att använda några av dess funktioner. De hjälper till att autentisera användare och förhindra bedräglig användning av användarkonton. Utan dessa cookies, tjänsterna som du har bett om kan inte tillhandahållas, och vi använder endast dessa cookies för att tillhandahålla dig med dessa tjänster.

 • Cookiespolicy / Godkännande av meddelanden Småkakor

  Typ: Bestående cookies

  Administreras av: Oss

  Syfte: Dessa cookies identifierar om användare har accepterat användningen av cookies på hemsidan.

 • Funktionscookies

  Typ: Beständiga cookies

  Administreras av: Oss

  Syfte: Dessa cookies tillåter oss att kom ihåg val du gör när du använder webbplatsen, som att komma ihåg din inloggningsuppgifter eller språkinställningar. Syftet med dessa cookies är att ge dig en mer personlig upplevelse och för att undvika att du måste ange dina inställningar igen varje gång du använda webbplatsen.

Användning av dina personuppgifter

Företaget kan använda personuppgifter för följande syften:

 • För att tillhandahålla och underhålla vår tjänst, inklusive för att övervaka användningen av vår Service.

 • För fullgörande av ett kontrakt: utvecklingen, efterlevnaden och åtagande av köpekontrakt för de produkter, föremål eller tjänster du har köpt eller av något annat avtal med oss genom Tjänsten.

 • För att kontakta dig: För att kontakta dig via e-post, telefonsamtal, SMS, eller andra likvärdiga former av elektronisk kommunikation, t.ex mobilapplikationens push-meddelanden angående uppdateringar eller information kommunikation relaterade till funktioner, produkter eller kontrakterade tjänster, inklusive säkerheten uppdateringar, är det nödvändigt eller rimligt för deras genomförande.

 • För att förse dig med nyheter, specialerbjudanden och allmänt information om andra varor, tjänster och evenemang som vi erbjuder liknande de du redan har köpt eller frågat om såvida du inte har valt att inte ta emot sådana information.

 • Så här hanterar du dina förfrågningar: Att delta och hantera dina förfrågningar till oss.

 • För företagsöverlåtelser: Vi kan använda din information för att utvärdera eller genomföra en sammanslagning, avyttring, omstrukturering, omorganisation, upplösning, eller annan försäljning eller överlåtelse av några eller alla av våra tillgångar, oavsett om det är som ett fortsatt företag eller som en del av konkurs, likvidation eller liknande förfarande, där personuppgifter lagras av oss om vår tjänst användare är bland tillgångarna som överförts.

 • För andra ändamål: Vi kan använda din information för andra syften, såsom dataanalys, identifiera användningstrender, bestämma effektiviteten av vår kampanj kampanjer och att utvärdera och förbättra vår tjänst, produkter, tjänster, marknadsföring och din erfarenhet.

Lagring av dina personuppgifter

Företaget kommer endast att behålla dina personuppgifter så länge som är nödvändigt för de uppsatta ändamålen i denna sekretesspolicy. Vi kommer att behålla och använda dina personuppgifter i den utsträckning som behövs för att följa våra juridiska skyldigheter (för till exempel om vi är skyldiga att behålla dina uppgifter för att följa tillämpliga lagar), lösa tvister, och genomdriva våra juridiska avtal och politik.

Företaget kommer också att behålla Användningsdata för interna analysändamål. Användningsdata bevaras i allmänhet under en kortare tid, förutom när dessa uppgifter används för att stärka säkerhet eller för att förbättra vår funktionalitet, Tjänst, eller när Vi är juridiskt skyldiga att behålla dessa data för längre tidsperioder.

Överföring av dina personuppgifter

Din information, inklusive personuppgifter, är behandlas på Bolagets verksamhetskontor och på andra platser där de inblandade parterna i bearbetningen finns. Det betyder att denna information kan överföras till — och underhålls på — datorer placerade utanför din ort, provins, land eller annat statlig jurisdiktion där uppgifterna skyddslagar kan skilja sig från dina jurisdiktion.

Ditt samtycke till denna integritetspolicy följt av Ditt inlämnande av sådan information representerar Ditt samtycke till den överföringen.

Företaget kommer att vidta alla åtgärder på ett rimligt sätt nödvändigt för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna integritetspolicy och ingen överföring av dina personuppgifter kommer att ske till en organisation eller ett land om det inte finns tillräckliga kontroller på plats inklusive säkerheten för dina data och annat personlig information.

Radera dina personuppgifter

Du har rätt att radera eller begära att Vi hjälper till med att radera de personuppgifter vi samlat in om dig.

Vår tjänst kan ge dig möjligheten att radera viss information om dig.

Observera dock att vi kan behöva behålla viss information när vi har en juridisk skyldighet eller laglig grund att göra det.

Utlämnande av dina personuppgifter

Affärstransaktioner

Om bolaget är inblandat i en fusion, förvärv eller försäljning av tillgångar, dina personuppgifter kan överföras. Vi kommer att meddela innan dina personuppgifter överförs och blir föremål för en annan integritetspolicy.

Lättsupprätthållande

Under vissa omständigheter kan företaget krävas lämna ut dina personuppgifter om det är en skyldighet enligt lag eller som svar på giltig begäran från offentliga myndigheter (t.ex. domstol eller en statlig myndighet).

Andra juridiska krav

Företaget kan lämna ut dina personuppgifter i god tro när det anses vara nödvändigt p.g.a:

 • Följa en juridisk skyldighet
 • Skydda och försvara rättigheter eller egendomar av företaget
 • Förebygga eller undersöka eventuella fel i samband med tjänsten
 • Skydda den personliga säkerheten för användare av Service eller allmänheten
 • Skydda mot juridiskt ansvar

Säkerhet för dina personuppgifter

Säkerheten för dina personuppgifter är viktig för oss men kom ihåg att ingen metod för överföring på nätet, eller metod för elektronisk lagring är 100 % säker. Medans vi strävar efter att använda kommersiellt acceptabla medel för att skydda dina personuppgifter kan vi inte garantera dess absoluta säkerhet.

Länkar till andra webbplatser

Vår tjänst kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Om du klickar på en tredje parts länk, kommer du att dirigeras till den tredje parts webbplats. Vi rekommenderar dig starkt att granska integritetspolicyn för varje webbplats du besöker.

Vi har ingen kontroll över och åtar inget ansvar för innehållet, integritetspolicy eller praxis från tredje parts webbplatser eller tjänster.

Ändringar av denna integritetspolicy

Vi kan uppdatera vår integritetspolicy då och då tid.

Du rekommenderas att läsa denna sekretesspolicy regelbundet för eventuella ändringar. Ändringar i detta Sekretesspolicyn är effektiv när den är publicerad på denna sida.

Kontakta oss

Om du har några frågor om denna integritetspolicy, kan du kontakta oss på: